Coaching zawodowy i biznesowy

coaching


Mentoring zawodowy jest procesem wspierającym pracowników w dostosowaniu się do wymagań i oczekiwań w miejscu pracy. Mentor pomaga odnaleźć to, co jest w człowieku najlepsze i unikalne. Udziela wsparcia tym, którzy utracili dystans. Wspiera w określeniu swoich zawodowych celów i pokazuje, jak podzielić je na etapy możliwe do realizacji w praktyce. Wyjaśnia i upraszcza sprawy, które wydają się niemożliwe do rozwiązania. Dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, co pozwoli na zminimalizowanie błędnych zawodowych decyzji.
W wyniku mentoringu podopieczny mentora staje się samodzielny i bierze odpowiedzialność za swoje zawodowe decyzje. Z czasem z pewnością doprowadzi to do jego lepszych wyników i sukcesu zawodowego.


Coaching zawodowy jest procesem mającym na celu polepszenie efektów działania pracownika. Jest to rozmowa dwóch osób: coacha i pracownika. Coach ma za zadanie wydobyć te umiejętności i zasoby pracownika, które pozwolą mu lepiej wykonywać zadania, osiągać cele i rozwijać się. Dzięki rozmowie pracownik dostrzega nowe perspektywy, lepiej rozumie swoje działania i emocje oraz sytuacje wokół siebie. Coach poprzez zadawanie pytań ukierunkowuje pracownika na znalezienie właściwego, często innowacyjnego,  rozwiązania.

Coach nie skupia się na słabych stronach, a na pozytywach, co pozwala budować w osobie coachowanej poczucie wartości i wiarę we własne siły  Dzięki coachingowi pracownicy odkrywają rozwiązania najbardziej odpowiednich dla nich samych, zwiększa się też ich motywacja do pracy.

W wyniku coachingu osoba coachowana identyfikuje indywidualne bariery, które blokują jej skuteczne działanie oraz przyjmuje praktyczny plan wdrożenia nowych umiejętności i wiedzy.


Coaching biznesowy  to odmiana coachingu wspierająca organizacje w pracy nad celami i wartościami. Skierowany jest głównie do przedsiębiorców i menedżerów. Może być realizowany w dwóch formach: sesje indywidualne albo grupowe.


Oferujemy Państwu usługi mentoringu oraz coachingu zawodowego i biznesowego realizowane zgodnie z najlepszymi wzorcami i metodami działania.

Usługi te prowadzone mogą być zarówno indywidualnie, jak i grupowo.
Podczas wstępnej rozmowy doradzamy, który proces (mentoring czy coaching) będzie najlepszy w sytuacji zawodowej klienta.

Zapytaj o wstępną rozmowę