Dofinansowanie szkoleń z KFS


Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS), został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników.
Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań rynku pracy, poprawa pozycji pracowników i firmy, wzmocnienie potencjału kadrowego.

KFS umożliwia pracodawcom sfinansowanie 80-100% kosztów rozwoju pracowników i pracodawców, w szczególności kosztów:

Środki z KFS przyznawane są przez Powiatowe Urzędy Pracy właściwe ze względu na siedzibę firmy, która wnioskuje o dofinansowanie.

Oferujemy naszym klientom usługę wsparcia w przygotowaniu wniosku do PUP o uzyskanie dofinansowania z KFS.